اعضای هیت مدیره

اعضای هیئت­ مدیره :سمت :نماینده حقوقی:
سید محمد میرحسنی عضو هیئت­ مدیره و مدیرعامل شرکت صنایع معدنی نوظهور شاهرود  
عبدالوحید افسری رئیس هیئت مدیرهشرکت فولاد غدیر ایرانیان 
اردشیر آرشنایب­ رئیس هیئت ­مدیرهشرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
جاویدان حاجی آقا محسنیعضو هیئت ­مدیرهشرکت عصر نوین بهاباد 
محمد ابراهیم رویانی نژادعضو هیئت­ مدیرهموسسه فرهنگی وعمرانی شاهرود 
    
 

نام و نام خانوادگی : سید محمد میر حسنی سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
تحصیلات : کارشناسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
به نمایندگی : از طرف شرکت صنایع معدنی نوظهور شاهرود
تاریخ انتصاب نماینده : 1398/09/05
مهم ترین زمینه های سوابق کاری  :

◄معاون فنی ذغالسنگ البرز شرقی ( تا پایان 1389)
◄عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی ومعدنی شمالشرق تا سال 1385

◄عضو هیئت مدیره شرکت کومش گستر(تا سال 1380)

◄ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فولاد شاهرود (از 1391 تاکنون)      

 • نام و نام خانوادگی : جاویدان حاجی اقا محسنی
 • سمت : عضو هیت مدیره
 • تحصیلات : دکترای MBA
 • به نمایندگی از طرف : شرکت صنایع معدنی عصر نوین بهاباد
 • تاریخ انتصاب نماینده : 1403/02/20
 • مهم ترین زمینه های سوابق کاری :
 • ◄سرپرست شرکت خدمات عمومی فوالد ایران 1401-1402
 • ◄مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد متیل 1398-1399
 • ◄معاون بارزگانی و عضو هیت مدیره شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی 1397-1398
 • ◄مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تولیدی و عمرانی کارکنان حکمت 1393-1394
 • ◄مدیر عامل و عضو هیت مدیره شرکت بازرگانی سیمان فارس و خوزستان 1394-1396
 • نام و نام خانوادگی : اردشیر آرش
 • سمت : نائب رئیس هیئت مدیره – غیر موظف
 • تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه ارومیه
 • به نمایندگی از طرف : شرکت معدنی وصنعتی چادرملو
 • تاریخ انتصاب نماینده : 1401/03/25
 • مهم ترین زمینه های سوابق کاری :
 • ◄عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
 • ◄رئیس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اردبیل
 • ◄رئیس دانشگاه سما واحد اردبیل
 • ◄رئیس سازمان نظام مهندسی استان اردبیل
 • ◄خزانه دار سازمان نظام مهندسی استان اردبیل
 • ◄عضو و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ساختمانی توسعه رفاه بانک رفاه
 • ◄عضو هیئت رئیسه کمیسیون نظام فنی اجرایی کنترلی نظام مهندسی کل کشور
 • ◄عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی مهندسی مکانیک نظام مهندسی کل کشور
 • ◄عضو شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • نام و نام خانوادگی : وحید افسری
 • سمت : عضو هیئت مدیره
 • تحصیلات : دکتری تخصصی
 • به نمایندگی از طرف : شرکت فولاد غدیر ایرانیان
 • تاریخ انتصاب نماینده 1402/02/30
 • مهم ترین زمینه های سوابق کاری:
 • ◄مدیر مالی شرکت پتروشیمی شیمی بافت (6 سال)
 • ◄عضو کمیته حسابرسی شیمی تکس آریا (2سال)
 • ◄سرپرست حسابداری چالایش گاز بید بلند خلیج فارس 4 سال)
 • ◄مدیر حسابداری داخلی راه اهن و فولاد غدیر ایرانیان در سال 1400
 • ◄مدیر مالی پاد صنعت نگر راد (4 سال)
 • ◄مدیر مالی شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (از 1401 تاکنون)
 • نام و نام خانوادگی :
 • محمد ابراهیم رویانی نژاد
 • سمت : عضو هیئت  مدیره
 • تحصیلات : کاردانی مالی اداری
 • به نمایندگی از طرف :
 • موسسه فرهنگی وعمرانی شاهرود
 • تاریخ انتصاب نماینده : 1398/05/09
 • مهم ترین زمینه های سوابق کاری
 • ◄مدیر بازرگانی و مسئول امور قراردادهای شرکت ذغالسنگ البرز شرقی (از 1379 تا 1384)
 • ◄عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق (از 1363 تا 1394)
 • ◄عضو هیئت مدیره فولاد شاهرود (از 1390 تاکنون)