اعضای هیت مدیره

اعضای هیئت­ مدیره :سمت :نماینده حقوقی:
سید محمد میرحسنی عضو هیئت­ مدیره و مدیرعامل شرکت صنایع معدنی نوظهور شاهرود  
محمد رضا پاک سیما رئیس هیئت مدیرهشرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان 
اردشیر آرشنایب­ رئیس هیئت ­مدیرهشرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
حامد آصفی فرعضو هیئت ­مدیرهشرکت صنایع معدنی عصرنوین بهاباد 
محمد ابراهیم رویانی نژادعضو هیئت­ مدیرهموسسه فرهنگی وعمرانی شاهرود