مسولیت های اجتماعی

اقدامات شرکت فولاد شاهرود در راستای بهینه سازی مصرف انرژی وکاهش آلودگی زیست محیطی:

 1. در راستای کاهش مصرف انرژی الکتریکی در موتورهای استندهای سایت نورد و ذوب از درایو استفاده شده است .
 2. تعمیرات و سرویسهای نگهداری تجهیزات از جمله تعویض قطعات کارکرده، روغنکاری و … بمنظور کاهش مصرف انرژی به طور منظم و برنامه ریزی شده انجام می­شود.
 3. بمنظور کاهش مصرف انرژی حرارتی بحث هات شارژ شمش از سایت ذوب به سایت نورد انجام شده است .
 4. در راستای بهینه شدن مصرف انرژی،برنامه ریزیهای تولید و تعمیرات در جهت حداقل شدن توقفات خط تولید انجام می­شود.
 5. در راستای حداقل شدن آلایندگی و انتشار گازهای گلخانه ای به محیط زیست،درصد شارژ آهن اسفنجی نسبت به قراضه حداکثر شده است.
 6. بمنظور جلوگیری از ورود ضایعات خط تولید  سایت ذوب به محیط زیست،محتوای کاسه های سرباره در سایت فرآوری ضایعات خرد شده و پس از جداسازی ها ی لازم، قسمتی از سرباره ها بعنوان ماده ی فیلر در صنایع سیمان استفاده می­شوند.
 7. بمنظور  حداکثر شدن جذب آلاینده ها در کوره های سایت ذوب و ریخته گری سیستم فن و هود بصورت کامل تعویض و با یک سیستم جدید و بهینه جایگزین شده است.
 8. بمنظور پایش و اطلاع از وضعیت آلاینده ها، بصورت داوطلبانه توسط شرکت های مورد اعتماد سازمان محیط زیست اندازه گیری های گاز دود خروجی کوره ها ،صداهای محیطی و … در هر فصل انجام می­شود که خوشبختانه همواره وضعیت شرکت از نظر انتشار آلایندگی وپارامترهای دیگر مناسب و در محدوده ی استاندارد می­باشد.

اقدامات شرکت فولاد شاهرود در راستای سلامت بهداشت و ایمنی کارکنان:

 1. کپسولهای اطفاء حریق و سایرتجهیزات از جمله فایرباکسها و سطلهای شن بمنظور جلوگیری از خسارات مالی و جانی ناشی از آتش سوزیهای احتمالی به تعداد کافی تهیه و تعبیه شده و مدام تاریخ های شارژ و سلامت فیزیکی تجهیزات بررسی می­شوند.
 2. معاینات بدو استخدام برای پرسنل  بصورت دقیق توسط پزشک متخصص انجام شده وپس از بررسی و تحلیل نتایج محل کار مناسب برای فرد انتخاب می­شود.
 3. برای پرسنل در بدو استخدام آموزشهای ایمنی لازم انجام شده و پرسنل نسبت به رعایت نکات ایمنی کاملا توجیه می­شوند.
 4. دوره های آموزشی ایمنی بهداشتی لازم از جمله دوره ی آموزشی کار با جرثقیلهای سقفی و …  توسط مربیان تایید شده سازمان فنی حرفه ای برای پرسنل برگزار شده و در انتها گواهینامه صادر می­گردد.
 5. دستورالعملها و روشهای اجرایی وظایف پرسنل در هر واحد با کمک سرپرستان واحد ها تهیه شده و در محلهای مناسب درهر واحد نصب شده و پرسنل نسبت به رعایت آنها توجیه و ملزم می­باشند.
 6. هر ساله معاینات ادواری برای کلیه ی پرسنل انجام شده و نتایج بررسی و تحلیل شده و به اطلاع پرسنل می­رسد.
 7. اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار از جمله صدا، روشنایی،استرس حرارتی ،آرگونومی و … در هر سال انجام  می­شود و نتایج تحلیل شده و بهینه سازی ها در حد امکان انجام می­شود.

 

 • تجهیزات حفاظت فردی با بالاترین کیفیت ، متناسب با محیط و شرایط کاری برای هر فرد تامین شده و در اختیار پرسنل قرارگرفته و نظارت بر استفاده ی آنها نیز توسط واحد اچ اس ای انجام می­شود.
 • پرسنل خدماتی شرکت و آشپزان دارای کارت بهداشت بوده و وضعیت سلامتی آنان مدام و پیوسته پایش می­شود.