اخبار

سهامداران محترم

با سلام واحترام،نظر به اینکه پرداخت سود سهام این شرکت به سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام در تاریخ 18/08/1401انجام شد لذا آن دسته از سهامداران حقیقی که موفق به دریافت سود سالانه نشده اند هر چه سریعترجهت دریافت سود سهام خود به دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر پیشخوان دولت)مراجعه وضمن دریافت کد سجامی وکد بورسی خود نسبت به تکمیل اطلاعات موجود در فرم زیر اقدام و از طریق فکس به شماره 02332273606یا از طریق ایمیل به آدرس الکترونیکی fshahrood@gmail.com  تا تاریخ 20/10/1401ارسال نموده در غیر اینصورت این شرکت بر اساس دستورالعمل بورس مجاز به پرداخت بیش از یک بار مطالبات سنواتی نمی باشد و مسئولیت عدم پرداخت سود تا سال آتی بر عهده شخص سهامدار می باشد .