گزارش پایداری

1-15 فعالیتهای زیست محیطی

الف : هر ساله در فرآیند تولید شمش در حدود 15-20% سرباره و خاک ضایعاتی کوره تولید می شود که قسمت عمده از این 15 تا 20% سرباره است که شرکت با گرفتن پیمانکار و نصب ماشین آلات جدید نسبت به تفکیک آن اقدام نموده که قراضه و آهن اسفنجی همراه سرباره را پس از فرآوری مجدداً به بخش ذوب ارسال و مابقی را بصورت سرباره نوع یک و نوع دو و به شرکت سیمان شاهرود می فروشد که بجای  آلوده کردن محیط زیست کارخانه به عنوان ماده اولیه (کلینگر ) در تولید سیمان مصرف می شود.

ب :  همچنین با نصب سیستم غبار گیر کوره ذوب بخش درشتدانه جمع آوری شده در غبار گیر برای تنظیم کربن شمش تولیدی به کار میرود .

2-15 فعالیتهای بهره وری انرژی

الف : شرکت با ایجاد خط ارتباط مستقیم شمش تولیدی بخش فولاد سازی را بصورت شارژ گرم (دمای 700 درجه سانتیگراد ) به کوره نورد شارژ و مانع از کاهش دمای شمش به دمای محیط و سپس رساندن به دمای فوق با استفاده از گاز می شود . و با این روش مقدار زیادی از اتلاف انرژی جلوگیری در واقع ذخیره انرژی انجام می شود .

ب : با استفاده از نصب درایو در سیستمهای راه اندازی موتورها نسبت به کاهش انرژی مصرفی اقدام نموده است .

3-15 فعالیتهای مشتری مداری و اقتصادی

شرکت با تدوین برنامه کیفیت تولید شمش و نورد و انجام آزمایشات کوانتومتری (آنالیز شیمیایی شمش) و کنترل کیفیت محصول میلگرد از لحاظ تست کشش و خمش (کنترل خواص مکانیکی میلگرد) ضمن ارائه محصول با کیفیت به مشتریان و جلب رضایت آنان سهم عمده ای از بازار را به خود اختصاص داده است .

4-15 فعالیت مسئولیتهای اجتماعی

اقداماتی از جمله معاینات پزشکی سالیانه پرسنل –معاینات بدو استخدام آموزش همکاران و همکاری با دانشگاه ها و موسسات آموزشی در خصوص بازدیدهای ادواری انجام داده است .

گزارش پایداری شرکتی:
گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت :
در زمینه ی صرفه جویی انرژی، با راه اندازی فاز دوم ذوب، امکان شارژ شمش با دمای بالا (700 درجه) به کوره‌ی بخش نورد فراهم می‌شود. با این کار امکان کاهش حجم گاز مصرفی در بخش نورد و متعاقبا کاهش مصرف انرژی در شرکت فراهم می‌شود، چرا که پیش تر شمش با دمای محیط (20درجه ی سانتیگراد) وارد کوره ی نورد می‌گردید و توسط مشعل‌های گازی آن به دمای 1200 درجه می‌رسید. با انجام این عمل ( HOT CHARGE) شمش با دمای بالاتری وارد کوره می‌شود و نیاز به مصرف کمتری گاز برای رساندن دمای آن به دمای 1200 درجه ی سانتیگراد می‌باشد .
گزارش عملکرد زیست محیطی در شرکت :
هر ساله در فرآیند تولید شمش در حدود 15-20% سرباره و خاک ضایعاتی کوره تولید می شود که قسمت عمده از این 15 تا 20% سرباره است که شرکت با گرفتن پیمانکار و نصب ماشین آلات جدید نسبت به تفکیک آن اقدام نموده که قراضه و آهن اسفنجی همراه سرباره را پس از فرآوری مجدداً بازیافت و بخشی از آن را بصورت سرباره نوع یک و نوع دو  به متقاضیان از قبیل شرکت سیمان شاهرود می فروشد که بجای  آلوده کردن محیط زیست کارخانه به عنوان ماده اولیه (کلینگر ) در تولید سیمان مصرف می شود.جهت پیشگیری از آلودگی هوا، سیستم غبارگیر جدید که به روش dog house معروف است، راه اندازی گردیده است. این سیستم عمده ی غبار حاصل از فرآیند ذوب را جمع آوری و نسبت به فیلتراسیون آن عمل می‌نماید.
گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی ، بهداشتی و آموزشی کارکنان :
درخصوص افزایش سطح رفاهی کارکنان، مزایای رفاهی طبق آیین نامه رفاهی محاسبه و پرداخت می‌شود و همچنین باتوجه به نیاز سنجی‌های به عمل آمده از هر واحد، دوره‌های آموزشی مناسب برای ارتقا سطح دانش پرسنل برگزار ‌می‌شود. پرداخت وام های ضروری توسط شرکت به پرسنل از طریق وجوه اداره شده انجام می گیرد.
اقدامات انجام شده در حوزه  بهداشت :
شناسایی افراد مستعد و دارای بیماری زمینه‌ای طبق نظر پزشک در جهت مرخصی و عدم حضور در شرکتت
أمین شرایط بهداشتی محیط مجموعه و گندزدایی برای به حداقل رساندن آلودگی‌های احتمالی داخلی
تأمین شرایط و لوازم بهداشتی و آموزش جهت صیانت از پرسنل شرکت نیاز سنجی و تهیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز مانند دستگاه تب سنج غیر تماسی، ماسک بهداشتی و الکل طبی
در بعد مسئولیت های اجتماعی ، این شرکت اقداماتی به شرح ذیل انجام داده است:
همکاری با دانشگاه ها و موسسات آموزشی در خصوص بازدید های ادواری
معاینات پزشکی سالانه کارکنان
معاینات بدو استخدام
در بعد اقتصادی و شاخص های بهره وری تولید شرکت اقدامات زیر را انجام داده است :
در بعد اقتصادی و بهره وری تولید ، شرکت با تدوین برنامه کیفیت تولید شمش و نورد و انجام آزمایشات کوانتومتری (آنالیز شیمیایی شمش) و کنترل کیفیت محصول از لحاظ تست کشش و خمش (تایید خواص مکانیکی میلگرد)، ضمن ارائه محصول با کیفیت به مشتریان ، باعث رضایتمندی مشتری و به طبع آن سهم عمده ای از بازار منطقه گردیده که در زمان عرضه محصول در بورس کالا، محصول شرکت فوراً به فروش می رسد.